Lihgo Dziesmu Svētku Krekls

Lihgo Dziesmu Svētku Krekls

Latvijas tautas simboli ir dažādi. Viens no simboliem, kas mūs vieno, ir Dziesmu svētku karogs, šūts 1873. gadā, par godu pirmajiem Dziesmu svētkiem.

Karogs ir mistērijā tīts - nav saglabājusies ziņa par to, kas ir karoga dizaina autors. Anita Gailiša, Rīgas  Vestures un Kuģniecības muzeja pārstāve stāsta par dizainu:

 "Bildē tiek pielūgta Līgo - Līgas dieviete. Līksmības un draudzības dieve, viņa ir kā moto Dziesmu Svētkiem. Redzam priesteri baltās drānās, viņš stāv pie ozola, te ir altārs, ozola zars viņam rokā, viņš upurē Līgas dievei, lai skan dziesmas."

 

$26.95